Web Counter
Obsah:
Popis
Změny
Návod k použití
Záruky
Provozovatel
Popis
Web Counter je veřejná služba poskytující počítadlo přístupů www stránek.
Počítadlo představuje skript na straně straně serveru www.webcounter.cz, na který se obrací prohlížeč při zobrazování www stránky se žádostí o zaslání stavu počítadla.
Změny
Od 13.3.2003 služba (počítadlo) přechází z původní domény ww2.fce.vutbr.cz na novou doménu a to na www.webcounter.cz. Opravte si tedy prosím v kódu svého počítadla původní adresu ww2.fce.vutbr.cz na www.webcounter.cz. Parametry počítadla zůstávají nadále stejné.
Od 24.5.2006 převzala provozování služby (počítadla) společnost AliaWeb, spol. s r. o.
Zneužití počítadla virem W32/Swen.A
Autor viru W32/Swen.A zneužil služeb počítadla pro účely monitorování úspěšnosti jeho šíření. Tento vir se začal masivněji šířit od 18.září 2003. Více informací naleznete zde.
Podmínky použití
Počítadlo je možno používat pouze za těchto podmínek:
-
počítadlo nebude umístěno na stránkách obsahující pornografickou, nebo rasistickou tématiku,
-
počítadlo nebude umístěno na stránkách, které jsou v rozporu s platnými zákony České republiky,
-
na stránce bude umístěn úplný kód počítadla, tak jak ho vygeneroval generátor.
Počítadla nesplňující předchozí podmínky budou bez varování smazána a blokována.
Návod k použití
Pokud chcete používat počítadlo na vaší www stránce, je potřeba do ní zařadit HTML kód, který vygeneruje generátor kódu.
Na stránce generátoru je potřeba zadat tyto parametry:
- identifikátor počítadla :
Jedná se o povinný parametr. Jeho hodnota musít být zvolena tak, aby v rámci všech identifikátorů počítadel byla jedinečná. Pokud tomu tak nebude, počítadlo bude sdílené, což se projeví mimo jiné tak, že počítadlo nebude počítat přístupy od jedné. Jestliže tato situace nastane, je potřeba zvolit jiný identifikátor.
Identifikátor se musí skládat z těchto znaků: 'A' - 'Z', 'a' - 'z', '0' - '9', a '_'.
- počet číslic :
Tento parametr definuje počet číslic v počítadle. Implicitní hodnota je nastavena na hodnotu pět.
- znaková sada :
Tento parametr určuje vzhled pomocí tzv. "znakové" sady počítadla. Přehled dostupných znakových sad je uveden na stránce generátoru.
Záruky
Počítadlo bylo a je poskytováno bez jakýchkoliv záruk. Pokud tato služba (počítadlo) bude neúnosně zahlcovat www server, může dojít k zastavení tvorby nových počítadel, popřípadě k úplnému zastavení služby.
Provozovatel
Provozovatel počítadla: AliaWeb, spol. s r. o., Na Poříčí 19, Praha 1, e-mail: , tel.: 241 485 232.
-counter test-